БИЛАНИ: Доказал се във времето Терапевтичен център за лечение на зависими

БИЛАНИ е терапевтичен център за лечение на зависими, създаден през 2011 г. от утвърдени специалисти в областта на зависимостите, за да отговори на острата нужда от специализирани места за достъпно лечение на зависими в България. Основната дейност е развитие на програми за лечение на лица зависими от наркотици, алкохол, както и лечение на интернет, хазартна зависимост и/или лица с полизависимост. Организацията е пълноправен член на Европейската Федерация на терапевтичните общности (EFTC). 

Програмата на Терапевтичен център БИЛАНИ използва високоструктуриран модел на лечение на зависимости. ….
Scroll to Top