Поли зависимост

Полизависимост представлява зависимост свързана с употреба на две или повече различни психо-активни вещества, и/или хазарт и наркотици, и/или хазарт и алкохол, като и всяка друга комбинирана форма на зависимост.

Лечението в резидентна среда най-често е в парадигмата на модела „терапевтична общност“. Целта на терапевтичната общност
е да се постигне личностна и поведенческа промяна и да се развие отговорен начин на живот без наркотици чрез влиянието на
общността с поведенчески норми и йерархична система на отговорности и привилегии.

Ако Вие или Ваш близък има проблемите описани по-горе и искате да продължите живота си СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ –
свържете се с Център за рехабилитация на зависимости БИЛАНИ – ЗАЕДНО МОЖЕМ!