Наркотична зависимост

Когато говорим за зависимост от наркотици трябва да се направи разграничение между физическа и психологическа зависимост.
За физическа зависимост може да се говори, когато тялото протестира поради спирането на наркотика. Възникват симптоми на абстиненция. Друг физически аспект на зависимостта от наркотици е толерансът. Това означава, че употребяващият има нужда от повишаване на количествата приемано вещество, за да получи същия ефект. Физическата зависимост и толерансът се причиняват от самиянаркотик. Има наркотици, които предизвикват и двата феномена, но има и такива, при които не възниква нито един от тях.

Психологическата зависимост означава, че употребяващият има идеята, че той или тя не може да функционира повече без употребата на наркотика. Психологическата зависимост идва повече от употребяващия, отколкото от самото вещество.

Първият признак е непреодолимо влечение към дадено вещество или т.н. психическа зависимост /потребност/. Потребността е един от главните, основни симптоми на заболяването. Тя може да бъде периодична или постоянна. Мотивите, които я пораждат,са различни. Най-често това е стремежът на зависимия да се освободи от състоянието на вътрешно напрежение и подтиснатост, да отстрани лошото си самочувствие или да получи еуфория, да подобри социалните си контакти, настроение и работоспособност.

Вторият признак е промяната на толеранса /поносимостта/ към дадено вещество. При всичкитоксикомании поносимостта на организма към веществото постоянно нараства с времето. Изключение прави донякъде болестната зависимост от алкохола /алкохолната болест/, при която поносимостта най-напред се повишава, а след това  намалява и болният се опива от по-малки количества алкохол. Повишеният толеранс е един от ранните признаци на заболяването. От друга страна толерансът към единнаркотик може да премине в толеранс към други близки в химично или фармакологично отношение субстанции.

Третият основен признак са явленията на абстиненция – при прекратяване на приема на веществото се наблюдава психичен и физически дискомфорт, изразяващ се в чувство на тревога и страх, раздразнителност, промяна в настроението, ускорена сърдечна дейност, изпотяване и болки в цялото тяло.
Други общи признаци при токсикоманиите са загубата на контрол върху приеманото количество вещество, както и трайните телесни и психически разстройства.

Съществуват зависимости към няколко групи вещества:

  • Опиати и опиоиди:

– Опиати: хероин, морфин, кодеин и др.

– Опиоиди: метадон, бупренорфин, оксикодон, фентанил и др.

  • Психо – стимуланти: кокаин, екстази, амфетамин, метаамфетамин /пико, кристали/ и др.
  • Канабисови: марихуана, хашиш и др.
  • Синтетични канабиоиди: спайс, чай, билка и др.
  • Алкохол: ракия, водка, уиски, джин, вино, бира и др.
  • Халюциогенни средства: LSD, халюциногенни гъби, ибогаин и др.

Ако Вие или Ваш близък има проблемите описани по-горе и искате да продължите живота си СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Център за рехабилитация на зависимости БИЛАНИ – ЗАЕДНО МОЖЕМ!