Алкохолна зависимост

Към групата на алкохолизма се включва всякаква злоупотреба с алкохолни напитки, както и алкохолната болест /хроничен алкохолизъм, алкохолна токсикомания/.

В тази група влизат:

острото алкохолно опиване /епизодично и по навик/;  системна злоупотреба, без създадена зависимост към алкохола и алкохолната болест.

При алкохолната болест съществува непреодолимо влечение /психическа зависимост/ към алкохола и за нея може да се говори само при наличие на абстинентни явления. За възникване на алкохолизма (алкохолна зависимост) значение имат еуфоризиращите и успокояващи качества на алкохола. Те създават решаваща предпоставка за утвърждаване на желанието и за влечението към алкохола. Около 90% от хората над 18 годишна възраст употребяват алкохол и около 5% от тях развиват зависимост към него. Съществена роля играят индивидуалните качества на личността, нейните психологични особености, способността й за адаптиране към обществената среда, физиологичните особености, както и генетичната предразположеност към употреба на алкохол. Влияние оказват природната и социалната среда, обичаите и традициите, икономическото състояние на лицето, полът и възрастта. Не всяка злоупотреба с алкохол се приема за хроничен алкохолизъм. Основни показатели за алкохолна зависимост са изменение на толеранса и развитие на абстинентен синдром при прекъсване на приема на алкохол. Разбира се, консултацията със специалист е препоръчителна, за да се определи дали е необходимо лечение на зависимото от алкохол лице.

Ако Вие или Ваш близък има проблемите описани по-горе и искате да продължите живота си СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Център за рехабилитация на зависимости БИЛАНИ – ЗАЕДНО МОЖЕМ!