Мисия

Мисията на Терапевтичен център за лечение на зависими БИЛАНИ е да осигури безопасна терапевтична среда, предлагаща най-добрите трапевтични подходи, базирани на доказателства, за участниците в програмата и техните семейства. Целта на Центъра за лечение на зависими е пряко и непряко да помага на лица, семейства и общности, страдащи от зависимост, по какъвто и да е начин, необходим за поддържане на устойчиво, дългосрочно възстановяване и предоставяне на възможност на участниците да постигнат целенасочено високо качество на живот.

Ние вярваме, че нашата мисия е да бъдем организация, базирана в общността, която предлага най-високо качество в терапията и лечение на зависимости, защото зависимостта е проблем на обществото и, че стигмата по отношение за зависимите трябва да бъде разрушена, защото знаем, че ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО е ВЪЗМОЖНО.