Роман Узунов

Психолог в програмата


Магистър Психолог


Опит в работата със зависими повече от 10 години и над 20 години опит в работата с лица от уязвими групи.