Голяма част от оздравителния процес в „Билани”е отделен за осъзнаване значимостта на автономизацията при развитието на индивидуалните способности.
Програмата на „Билани”е базирана на Drug-free модела на терапевтичните жилища. Програмата в центъра е изградена на базата на оздравителния процес за период от 9 месеца. Различни психологически изледвания, базирани на медицински проследявания за промените в мозъка през този период, са доказателство, че времевият фактор позволява на клиентите да усвоят поведенчески модели и по-адаптивни стратегии за справяне. Социалните дейности и семейният живот се стабилизират чрез подкрепата и структурата на програмата.