КАК ПРОТИЧА ЕДИН ДЕН В БИЛАНИ

Общата атмосфера в къщата е с цел да напомня до атмосферата в дома и семейните порядки. Подредената кухня, приготвянето на храната, камината, общата трапезария са неща,които са неизменни за уюта на жилището.Едно структурирано, добре управлявано подобно заведение, помага на програмата да предостави добро лечение. Правилата на програмата също могат да помогнат в това отношение и участващите трябва да са наясно с правилата.
Дневният режим в къщата е пълен и разнообразен. Включва всички компоненти, познати в традиционните центрове за рехабилитация. Уикендните графици са малко по-различни, като включват по-късно ставане и рехабилитационната част е редуцирана.

Денят започва със събуждане в 8ч., личен тоалет и закуска от 8.30 до 9ч.
От 9 до 10ч. се провежда сутрешно събиране. То се провеждат всеки ден, непосредствено след закуска, включвайки всички резиденти и член от екипа. Групата е структурирана 45–50 мин., и се води от резидентите под ръководството на консултант или психолог.
Събирането започва с послание,което всяка сутрин се чете от различен човек.

След това друг резидент съобщава акцентите от актуалните български и световни новини. На всяко сутрешно събиране един от участниците прочита мотото за деня и всеки от групата дава своето обяснение как го разбира и какви емоции поражда у него.
После отговорниците съобщават дейностите за деня.Следва забавна игра за раздвижване и позитивна нагласа.
Главната цел на сутрешните събирания е да сложи начало на дейностите и денят да започне в позитивен план и да променят негативния социален образ по свеж и елегантен начин, да добият ясна представа за груповия климат в програмата.
Въпреки, че сутрешните събирания са обикновено събитие, те имат специално значение, защото денят започва си някои различни стимули или съдействия – музика, гимнастика, танци. Резидентите, от друга страна, никога не са се адаптирали към рутината на ежедневието и липсата на навици и дисциплина е осезателна в живота по време на активна зависимост – ставали са късно, можем да ги опишем като хора на нощта, с липсващи отговорности към себе си и другите.
Психологически зависимите имат склонност да подхождат с негативни емоции – тревожност, липса на откровеност, гняв и т.н. Сутрешните събирания са колективна намеса, целта, на които е да “навакса” липсващите компоненти на възпитанието.

Трудотерапията в БИЛАНИ се използва активно като форма и метод за възстановително лечение, където момчетата постепенно се възвръщат към предишния си начин на живот. Трудът се явява като естествения биологичен стимулатор.
Учението и труда са важни дейности от човешкия живот. Трудът не се явява само стимул за самореализация, но също влияе благотворно на здравето на човека. В психологията отдавна е известно, че депресията може да се преодолее, ако човек открие занимание, работа, над която да се потруди, съсредоточи, която да помогне да го откъсне от „отровни” мисли, да повиши жизнения тонус.
По тази и много други причини трудотерапията е един разпространен метод за рехабилитацията на зависими с цел благотворното въздействие върху психиката.

Ние вярваме, че зависимостта е разстройство на цялостната личност, чието възстановяване се случва с прилагането на различни методи за лечение. Именно трудотерапията подпомага придобиването или възвръщането на умения и навици, които личността е загубила с употребата на психоактивни вещества.
В програмата на Билани са включени трудови занимания, които ангажират както индивидуалните така и груповите участия.
След приключване на сутрешното събиране и след 15-минутна почивка(за „по цигара”), започва изпълнението на задълженията по хигиенизиране на къщата. Освен с почистването и подреждането на личния кът, всеки от участниците се заема с предварително установени задачи- хигиенизиране на общите помещения, стаите, баните и тоалетните, изхвърляне на боклук, подреждане на книгите и списанията в библиотечния кът.
Подържането на двора и басейна също влиза в трудотерапевтичните занимания и целта е участниците да активират уменията си не само във възпитание на трудови навици, но и като естетика на възприятията. Затова се дава възможност да проявят творчество и идеи в подреждането на цветните алеи, оформянето на пътеките и градинското осветление.
Докато текат ежедневните задължения по подръжка на къщата, отговорниците по кухня подготвят обяда по прадварително меню. Нашите младежи сами изготвят менюто, планират необходимия бюджет и готвят всеки ден разнообразна и вкусна храна. В кухнята много от момчетата се чувстват истински творци и не напразно голяма част от тях продължават обучението си като готвачи след приключване на програмата.
Обедът е част моментите, които сближават. Създава се усещането за семейство, и самата дейност по планирането на бюджета за хранителни продукти, подготвя самите участници в програмата за по-късните им социални умения. По време на тези дейности те влизат в разнообразни взаимоотношения помежду си – има доволни, има и недоволни. Тези конфликтни ситуации са тема на терапевтичните групи и индивидуалните сесии.След приключване на задълженията следва заслужена почивка,която продължава до 13ч.,в която се акцентира на личните занимания.

Първата група, включваща трудотерапия приключва в 12ч. с почивка от 15 минути (10.45-11ч.), а от 12 до 13ч. е времето, което се разпределя за лични занимания. Този един час всеки може да ползва, четейки книга или списание, да пише писмо или просто да мечтае. През това време „меломаните” слушат музика, а любителите на шах се отдават на хобито си. Тези, които желаят да обсъдят състоянието си и въпросите, възникващи по време на пребиваването в общността, посещават психологическа сесия. Разговорите с психолога са конфиденциални и се провеждат само по желание на резидента.
Както вече споменахме, обедът е част моментите, които сближават. Създава се усещането за семейство и уют.
Един от приятните моменти в ежедневието на момчетата от Билани е следобедната разходка. Тя се провежда непосредствено след обяда в рамките на населеното място и околните местности. Целта на провеждането им не е само здравословна, но и психологическа. По време на активна зависимост общите занимания се пренебрегват, движението се избягва. Именно затова разходките са желан компонент за възпитаване социални умения у резидентите.
След кратка пауза след разходката идва ред на терапевтичните групи. Те са различни като тема за всеки ден от седмицата, но целта им е работа върху причините, довели до зависимостта, с психологическо изследване на нагласи и емоции. Изследванията се свързват с поведението – употребата на психоактивни вещества и се търсят алтернативи, които се експериментират в живота извън къщата. Специална група като част от дългосрочна стратегия се занимава с превенцията на рецидив. Тъй като зависимостта се дефинира като “хронично рецидивиращо заболяване”, ние приемаме, че възстановяването е възможно, дори и с епизоди на срив. Ролята на групата за превенция на рецидив е да интериориза у клиентите стъпки, които те самите да извършват, когато се появяват високо-рискови ситуации – такива, в които има желание за употреба.

Акцентът е върху фокусните групи, които са форма на качествени изследвания- задават се въпроси за техните възприятия, мнения, вярвания , емоционални състояния.

Втората група е посветена на различни семинари – що е зависимост и съзависимостта, биохимия на зависимостта, личностови промени. Някои от семинарите се подготвят от самите участници и са част от тяхното личностно развитие –те се учат да говорят пред публика, да структурират материал, да правят презентации – умения, които един ден ще са им полезни за автономния живот.

В програмата има място за спорт. В обширното мазе на къщата е оборудвана „фитнес зала”, в която момчетата ежедневно тренират и това е част от възстановителния процес. В отделна постройка, в близост до къщата момчетата играят тенис на маса. Часовете за лична хигиена са след групите, а вечерната разходка често се замества с игра на тенис на маса.

“Вечрното събиране” е последното групово събиране от дневния режим. То придава усещане за завършеност и отново насочва към чувството за принадлежност, което може да е било нарушено от събитие през деня. Затварянето е елемент и инструмент на програмата, който обобщава случилото се и позволява на членовете на групата да погледнат на събитията от деня извън влиянието на предизвиканите от тях мигновени емоции. Затварянето на деня позволява на членовете на групата да видят как другите възприемат събитията от деняТова много помага за откриването на грешките, които всеки един допуска и повишава ефективността на престоя в програмата. В него се прави кратък анализ на изминалия ден и обсъждане на ситуациите и предизвиканите от тях емоции.

Следва гледане на филм и лягане в 23ч.