Към групата на алкохолизма се включва всякаква злоупотреба със спиртни напитки, както и алкохолнатаболест /хроничен алкохолизъм, алкохолна токсикомания/.

В тази група влизат:

острото алкохолно опиване /епизодично и по навик/;  системна злоупотреба, без създадена зависимост към алкохола и алкохолната болест.

alcoholic-310x150При алкохолната болест съществува непреодолимо влечение /психическа зависимост/ към алкохола и за нея може да се говори само при наличие на абстинентни явления. За възникване на алкохолизма значение имат еуфоризиращите и успокояващи качества на алкохола. Те създават решаваща предпоставка за утвърждаване на желанието и за влечението към алкохола. Около 90% от хората над 18 годишнавъзраст употребяват алкохол и около 5% от тях развиват зависимост към него. Съществена роля играят индивидуалните качества на личността, нейните психологични особености, способността й за адаптиране към обществената среда, физиологичните особености, както и генетичната предразположеност къмупотреба на алкохол. Влияние оказват природната и социалната среда, обичаите и традициите, икономическото състояние на лицето,полът и възрастта. Не всяка злоупотреба с алкохол се приема за хроничен алкохолизъм. Основни показатели за алкохолна наркомания са изменение на толеранса и развитие на абстинентен синдром при прекъсване на приема на алкохол.

Ако Вие или Ваш близък има проблемите описани по-горе и искате да продължите живота си ……. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Рехабилитационен Център БИЛАНИ – ЗАЕДНО МОЖЕМ!