Лечение на наркомания, алкохолизъм, хазартна и интернет зависимост.

БИЛАНИ – ЗАЕДНО МОЖЕМ!

БИЛАНИ е терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимости, тя е създадена от бивши зависими и от утвърдени специалисти в областта на психологията и психиатрията.
Самите те, преминали през ужаса на зависимостите, вече предават своя опит и познания на всички, които искат да продължат живота си ……. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ.

БИЛАНИ е терапевтична общност специализирана в лечение на наркомания, лечение на алкохолизъм, лечение на зависимост към други психо-активни вещества, както и лечение на инетернет и хазартна зависимости. Член на европейската федерация на терапевтичните общности (EFTC).
Програмата на Терапевтична общност БИЛАНИ използва високоструктуриран модел на лечение на наркомании, лечение на зависимости. Работи в съответствие със стандартите за добра терапевтична практика, при спазване на местното и международното законодателство, спазвайки принципите на анонимност и конфиденциалност за зависимите и техните семейства.
В процеса на лечение на наркозависими, лечението на алкохолно зависими, както и в лечението на хазартна и интернет зависимост, екипът работи постоянно и с близките и семействата на зависимите. Регулярно се организират срещи за подкрепа и насоки.

БИЛАНИ е терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на наркомания, алкохолизъм, хазартна и интернет зависимост, създадена изцяло от бивши зависими (наркозависими и алкохолозависими), завършили квалификационни курсове и обучителни програми в тази област. Самите те, преминали през ужаса на зависимостите, вече предават своя опит и познания на всички, които искат да продължат живота си ……. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ.

Рехабилитационната програма в БИЛАНИ има за цел да възстанови и запази устойчиви психологическите и социалните дейности на участниците в нея.

Голяма част от оздравителния процес в „Билани”е отделен за осъзнаване значимостта на автономизацията при развитието на индивидуалните способности.
Програмата на „Билани”е базирана на Drug-free модела на терапевтичните жилища. Програмата в центъра е изградена на базата на оздравителния процес за период от 9 месеца. Различни психологически изледвания, базирани на медицински проследявания за промените в мозъка през този период, са доказателство, че времевият фактор позволява на клиентите да усвоят поведенчески модели и по-адаптивни стратегии за справяне. Социалните дейности и семейният живот се стабилизират чрез подкрепата и структурата на програмата.
Една от основните дейности на програмата БИЛАНИ са мотивационните интервенции. Мотивацията играе важна роля в решението на хората да променят поведението си и употребата на вещества. Тя е състояние на готовност за промяна, което може да бъде повлияно от подходяща терапевтична интервенция. Клиентите са различно мотивирани и състоянието им на мотивация се променя с времето и с обстоятелствата. Доказано е ,че мотивацията на човек може да бъде повлияна от това какво е отношението към него от страна на средата, в която живее. Програмата използва високоструктуриран модел на лечение. Тя работи в съответствие със стандартите за добра терапевтична практика и с принципите на анонимност и конфиденциалност за клиентите и техните семейства.

ПРОГРАМА БИЛАНИ

– Първи етап: Рехабилитация- настаняване в къща БИЛАНИ в район Банкя,
с.Клисура. за период от 9 месеца.
– Втори Етап: Ресоциализация – настаняване в защитено жилище в гр. София и
посещаване на дневен център на програма БИЛАНИ с продължителност 5
месеца
– Трети Етап: Проследяващ с продължителност 6 месеца
* Навършени 18 години
* Подписване на договор за участие в програмата
– Психологично консултиране
– Индивидуална и групова терапия
– Тренинг – социални умения
– Спорт и развлекателни дейности
– Групи за подкрепа и насоки на близки на зависими
– При необходимост: Психиатрично наблюдение
Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

  • hqdefault

Аз съм чист и се чувствам добре!

ноември 26th, 2020|0 Comments

  • alcoholic-310x150

Алкохолизъм

май 8th, 2015|0 Comments

Към групата на алкохолизма се включва всякаква злоупотреба със спиртни напитки, както и алкохолнатаболест /хроничен алкохолизъм, алкохолна токсикомания/.

В тази група влизат:

острото алкохолно опиване /епизодично и по навик/;  системна злоупотреба, без създадена зависимост към алкохола и […]

  • article_11735_thema89-310x1501

Наркомания

май 8th, 2015|0 Comments

Когато говорим за зависимост от наркотици трябва да се направи разграничение между физическа и психологическа зависимост.

За физическа зависимост може да се говори, когато тялото протестира поради спирането на наркотика. Възникват симптоми на абстиненция. Друг физически […]