Личностно развитие

За всеки участник в програмата на Терапевтичен център за лечение на зависими БИЛАНИ се изготвя индивидуален план, съобразен със спецификата на индивида и в съответствие с поставените индивидуални цели. След адаптиране към програмата, се работи в посока изграждане на мотивация за личностна промяна , самоосъзнаване, изграждане на умения за справяне във високо рискови ситуации и др.