Информация за програмата

Терапевтичен център за лечение на зависими БИЛАНИ е създаден през 2011 г., за да отговори на острата нужда от специализирани места за лечение на зависими. Терапевтичен център за лечение на зависими БИЛАНИ е пълноправен член на Европейската Федерация на Терапевтичните общности (ЕFTC), в която участват около 70 организации от 27 европейски страни.

Програмата използва високопрагов модел на лечение и рехабилитация, който дава изключително добри резултати при лечението на зависимости. Висок процент от участниците, завършили програмата на БИЛАНИ запазват трайна ремисия. В центъра се използват утвърдени психологически инструменти, терапевтични подходи и алгоритми за лечение на зависимости. Това не е заведение за психично здраве, болница или поправителен дом. Терапевтичен център за лечение на зависими БИЛАНИ е академия, в която „студентите“ научават по-добър начин на живот, чрез осигуряване на подкрепяща среда, в която хората разбират защо са били зависими и им се помага, да разработят всички инструменти, за да останат чисти, и да живеят здравословен и щастлив живот. В рамките на програмата на Терапевтичен център за лечение на зависими БИАЛНИ участниците променят своите деструктивни нагласи, поведение, ценности и начин на живот.

Екипът на програмата се състой от психолози, психиатри, сътрудници социални дейности и работа със зависимости, консултанти с личен опит. Всички те мотивирани от благородната кауза да бъдат в помощ и подкрепа на зависимите.
Програмата работи активно и с близките и семействата на участниците.