Етапи на програмата

Ако Вие или Ваш близък искате да се справите с някаква зависимост, програмата на БИЛАНИ може да Ви помогне. Промяната може наистина да настъпи. Практическите инструменти и психо-социалната рехабилитация в БИЛАНИ са доказано ефективни за подкрепа и поддържане на успешна промяна в живота!  

EТАПИ на програмата в Терапевтичен център за лечение на зависими „БИЛАНИ“:

Първи етап:

 • Консултация и оценка на потребностите;
 • Подписване на Терапевтичен договор;
 • Настаняване в Терапевтичен център за лечение на зависими „БИЛАНИ“ в район Банкя. 

Втори Етап:

 • Адаптация към програмата;
 • Изграждане на доверителни отношения между членовете на екипа и участниците;
 • Включване на участниците в групова и индивидуална терапия;
 • Включване на участниците в ежедневните дейности в програмата;
 • Работа по поддръжка на мотивацията на участниците за промяна;
 • Изработване и извеждане на механизми за справяне във високо рискови ситуации водещи до рецидив;
 • Тренинг в социални умения;
 • Създаване и възвръщане на спортни навици и здравословен начин на живот;
 • Подготовка за завършване на програмата;

Трети Етап:

 • Ресоциализация:
 • при необходимост  настаняване в наблюдавано жилище в гр. София и посещаване на дневен център на програма БИЛАНИ;
 • Оказване на съдействие за завършване на образование и/или повишаване на квалификацията, както и съдействие за намиране на работа.

Четвърти  Етап:

 • Проследяване:
 • След успешното завършване на третия етап, на участниците се предоставя възможност да посещават безвъзмездно Дневния Център на Програма „БИЛАНИ“ и индивидуално консултиране за неопределен период от време или когато имат нужда.
 • Проследяването се извършва с посещения в Дневния Център, с индивидуални срещи, по телефона и/или онлайн, когато е възможно.