Епизод 9 - Светлин

Истории от БИЛАНИ за новото начало, успеха и променените съдби.
Светлин – разказ от първо лице, за употребата и живота след възстановяването.