Епизод 1 - Пламен

Истории от БИЛАНИ за новото начало, успеха и променените съдби.

Пламен – разказ от първо лице, за силата на духа по пътя на възстановяването.