Светлин Генев

Сътрудник социални дейности и работа със зависимости.
Завършил програмата на БИЛАНИ.
Част от екипа на БИЛАНИ от 2011 г.