Екип

Екипът на програмата е мултидисциплинарен и включва:

Трима психолози с терапевтична насоченост;
Двама психиатри;
Четирима сътрудници социални дейности и работа със зависимости;
Трима Стажант-Консултанти с личен опит;
Социален работник;
Служител  връзки с обществеността;
Клиничен супервизор на екипа - всички висококвалифицирани специалисти в своите области.