БИЛАНИ – ЗАЕДНО МОЖЕМ!

Терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица с наркотични, алкохолни, хазартни и интернет зависимости!

Къща БИЛАНИ е първата по рода си терапевтична общност създадена изцяло от бивши зависими, завършили квалификационни курсове и обучителни програми в тази област. Самите те, преминали през ужаса на зависимостите, вече предават своя опит и познания на всички, които искат да продължат живота си ……. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ.

Рехабилитационната програма в БИЛАНИ има за цел да възстанови и запази устойчиви психологическите и социалните дейности на участниците в нея.

Голяма част от оздравителния процес в „Билани”е отделен за осъзнаване значимостта на автономизацията при развитието на индивидуалните способности.
Програмата на „Билани”е базирана на Drug-free модела на терапевтичните жилища. Програмата в центъра е изградена на базата на оздравителния процес за период от 9 месеца. Различни психологически изледвания, базирани на медицински проследявания за промените в мозъка през този период, са доказателство, че времевият фактор позволява на клиентите да усвоят поведенчески модели и по-адаптивни стратегии за справяне. Социалните дейности и семейният живот се стабилизират чрез подкрепата и структурата на програмата.
Една от основните дейности на програмата БИЛАНИ са мотивационните интервенции. Мотивацията играе важна роля в решението на хората да променят поведението си и употребата на вещества. Тя е състояние на готовност за промяна, което може да бъде повлияно от подходяща терапевтична интервенция. Клиентите са различно мотивирани и състоянието им на мотивация се променя с времето и с обстоятелствата. Доказано е ,че мотивацията на човек може да бъде повлияна от това какво е отношението към него от страна на средата, в която живее. Програмата използва високоструктуриран модел на лечение. Тя работи в съответствие със стандартите за добра терапевтична практика и с принципите на анонимност и конфиденциалност за клиентите и техните семейства.

ПРОГРАМА БИЛАНИ

– Първи етап: Рехабилитация- настаняване в къща БИЛАНИ в район Банкя,
с.Клисура. за период от 9 месеца.
– Втори Етап: Ресоциализация – настаняване в защитено жилище в гр. София и
посещаване на дневен център на програма БИЛАНИ с продължителност 5
месеца
– Трети Етап: Проследяващ с продължителност 6 месеца
* Навършени 18 години
* Преминал детоксификация/в процес на детоксификация под лекарски контрол
* Диагностицирана зависимост
* Оценка на здравословното състояние от лекар
* Подписване на договор за участие в програмата
* Консултация с психиатър за липса/установяване на двойна диагноза
Груповата терапия е в няколко терапевтични разновидности:
– групи за психодинамична терапия
– когнитивно-поведенческа терапия
– превенция на рецидив
– тренинг в социални умения
– интерактивни групи
– фокусни групи
Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ