Стани благодетел!

В социалната работа не би трябвало да има конкуренция между каузите, защото всяка кауза е важна. Как да определим кой се нуждае от повече подкрепа – дали децата, лишени от дом или родителска грижа, дали хората с увреждания, дали възрастните хора, психично болните или зависимите?

И все пак, в нашето общество има кауза, която е с по-малко покровители и е по-малко видима в социалното пространство – това е работата със зависимите хора!

Всеки от вас, който е съпричастен към зависимите и иска да направи финансово дарение, за да подпомогне функционирането и съществуването на програмата за рехабилитация на зависими, може да направи това по банков път.

Зад всяко дарение, което ще направите стои съдбата на човешко същество, решило да се справи със зависимостта. Вашите даренията ще ни помогнат да продължим нашите проекти, да научим зависимите хора на отговорност и умения за живот в обществото, както и ще улеснят не-зависимостта на участниците в нашата програма.

Банкова сметка:
” Алианц Банк България” АД
IBAN: BG 38BUIN95611000311355
Код: BUIN9561

Тези от вас, които желаят да ни подпомогнат по нефинансов път, могат да се свържат с нас на нашите телефони:

+359 897 23 58 54, + 359 893 68 59 99

При желание от страна на благодетеля, ще се предостави  Сертификат за направеното дарение и отчет за извършените разходи.

Целият екип на организацията благодари на нашите БЛАГОДЕТЕЛИ, без участието и навременната намеса на които нашето съществуване не би било възможно.