Мисия

Програмата на Център за рехабилитация на зависимости „БИЛАНИ” е базирана на Drug-free модела. Програмата е изградена на базата на оздравителния процес за период до 9 месеца. Различни психологически изледвания, базирани на медицински проследявания за промените в мозъка през този период, са доказателство, че времевият фактор позволява на участниците да усвоят поведенчески модели и по-адаптивни стратегии за справяне. Социалните дейности и семейният живот се стабилизират чрез подкрепата и структурата на програмата.

Ние приеме зависимостта като разстройство на личността, а рехабилитацията като израстване на индивида и цялостна промяна в начина на живот. Терапевтичната общност е средата, в която възстановяването става възможно, а постигането се осъществява чрез включване на участниците в програмата.