Волен Пасков

Магистър Психолог.
Създател и Ръководител на Център за рехабилитация на зависимости БИЛАНИ.
Работи със зависими от 2008 г.