Епизод 3 - Стоян

Истории от БИЛАНИ за новото начало, успеха и променените съдби.

Стоян – излязъл от капана на зависимостта си, предаващ своя опит на нуждаещите се.