Дигитална / интернет зависимост

Появата на интернет като средство за масова комуникация промени начина на живот на много хора.

Още от момента, в който интернет придоби световна известност, редица психолози и социолози започнаха да изследват негативните ефекти на мрежата, предричайки огромно нарастване на броя на хората, пристрастени към интернет.

През 1995 г. Иван Голдбърг нарича състоянието пристрастяване към интернет (Internet Addiction Disorder). То се характеризира с наличие на зависимост и синдром на абстиненция. Тези изследвания се извършват паралелно с развитието на мрежата и не биха могли да са особено надеждни, тъй като отчасти се дължат на манията да се говори за новите наркотици на 21-ви век.

Хората използват мрежата най-често, за да проверят електронната си поща или за да намерят специализирана информация. Българите все още слабо пазаруват онлайн. По-отворени към покупка на стоки в интернет са учениците и по-младите потребители, които теглят музика, филми, видеоклипове, игри, слушат музика онлайн, чатят, сърфират.

Съвременният, динамичен начин на живот е източник на много стресогенни фактори. Комуникацията в Интернет започва да се осъзнава от все повече хора като средство за редуциране на тези негативни ефекти. Интернет е не само основно средство за комуникация и източник на информация, но и на забавления и възможност за създаване на разнообразни неформални и дори интимни контакти. Това помага на много хора да преодолеят чувството за самота и социална изолация. Интернет дава възможност на своите потребители да избягат от реалния свят с неговите емоционални проблеми (стрес, депресия, безпокойство и др.) или от трудностите във всекидневните житейски ситуации (проблеми в работата, в обучението, в семейството), посредством изграждането на алтернативна онлайн-идентичност. В мрежата индивидът може да реализира свои представи и фантазии, които са неосъществими в реалния живот. Във виртуалното пространство всеки потребител е това, което иска да бъде и това, за което се представя. Освен изтъкнатите дотук предимства, Интернет крие и някои рискове за своите потребители.

Някои от критериите на пристрастяване към Интернет са:

  • Общият брой часове, прекарани в интернет, като няма консенсус за точния брой часове, които се считат за "нормални".
  • Изпитване на силно чувство на привързаност към мрежата - силно желание за свързване с интернет; пазене в тайна на времето, прекарано в мрежата, както и възрастта.
  • Поява на абстиненция при прекъсване или редуциране на времето за престой в мрежата. Появяват се симптоми: психомоторна възбуда; безпокойство; обсесивни мисли за това, какво се случва в интернет; фантазии и сънища, свързани с интернет; волеви или неволеви движения на пръстите на ръцете, наподобяващи писане по клавиатура.
  • Налице е упорито желание и неуспешен стремеж за прекъсване на употребата или съкращаване на времето за престой в интернет;

Няма специфично лечение за пристрастяването към мрежата. Обикновено се прилагат същите методи както и при други психологически зависимости.

Ако Вие или Ваш близък има проблемите описани по-горе и искате да продължите живота си СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ – свържете се с Център за рехабилитация на зависимости БИЛАНИ – ЗАЕДНО МОЖЕМ!